FOCUS Performans Yönetim Sistemi

Hizmetler - FOCUS Performans Yönetim Sistemi

  • Twitter
  • Facebook

Web Sitesi: www.focuspys.com

Web Ortamında çalışan Online performans yönetim sistemimiz; FocusPys sizlere ISO standartlarına uygun olarak performans ve kalite takibi sunar. Son derece modern hatlarla tasarlanmış FocusPys sistemi, yıllardır referanslarımız tarafından kullanımda olup, sürekli geliştirmelerle oluşturulmuştur. FocusPys içerisinde ki modüller ise;

- Döküman Yönetimi Modülü:


Kurum içeresinde gerekli olan belgelerinizi elektronik ortamda saklamanızı ve tüm kullanıcılara sunmanızı sağlayan bir belge yönetim otomasyon sistemidir. Bu modül sayesinde, dökümanlarınızı ISO standartlarında saklayabilir, etiketleyebilir, onaya sunup, kullanıcılara atayabilirsiniz. Kullanıcılar dökümanlara sadece yetkileri kadar erişim sağlayabilirler.

- Denetim / Tetkik Modülü


Denetleme modülü ile iç ve dış denetlemeler planlayıp, mevcut zaman dilimi içerisinde veya ileri bir tarihe denetleme ayarlanabilir. Denetlemeler için, soru listeleri oluşturularak bu soruların kontrol edilmesi sağlanacaktır. Denetleme merkezleri ile birimlerin denetimlerinin kontrolleri kolaylıkla sağlabilmektedir.

- Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Modülü


Düzenleyici ve Önleyici faaliyetler modülü ile mevcut uygunsuzlukların tanımlanması, sebeplerinin araştırılması ve ortadan kaldırılması için ve muhtemel uygunsuzluğa yol açabilecek sebeplerin araştırılması ve önlenmesi için yapılan Önleyici Faaliyetleri kolaylıkla oluşturup sonuç raporlarına sade ve anlaşılır şekilde erişmenizi sağlar.

- Toplantılar Modülü


Toplantı Modülü sayesinde, yapılantoplantıları kayıt altına alıp, katılımcıları kontrol edebilrsiniz. ayrıca rutin ve planlı yapılacak olan toplantıları belirleyerek katılımcıları haberdar edebilirsiniz.

- Performans Yönetimi Modülü


Müdürlükler ve şeflik bazında, stratejik amaçlar, stratejik hedefler belirleyebilirsiniz. Hedef kriterlerinde yapacağınız tanımlamalar ile, gerçekleşme durumuna göre başarı durumları oluşacaktır. Müdürlüklerin başarısı ise Şefliklerin başarı ortalaması ile elde edilir. Dönemleri belirleyerek ilgili dönemler de ki performans durumunu görebilirsiniz. Hedef Değerlendirme Modülü ile; Belirlenen stratejilerin gerçekleşmesine yardımcı olması ve çalışanlarının sistematik bir düzen içerisinde çalışmasına yardımcı olması sağlanmaktadır. Performansla ilgili standartlar, performansı ölçme kriterleri, çalışanlara ve insan kaynakları birimine verilen geri bildirimler sağlar. Tüm kurumlar için uygun olacak bir performans değerlendirme sistemidir. Birim hedeflerine göre bireysel hedeflerin belirlendiği çıktı ve sonuç odaklı, aynı zamanda davranışlar ve mesleki bilgi, beceriyi dikkate alan sistemdir.

- Süreç İyileştirme Modülü


Süreç İyileştirme Modülü ile; kurum içerisinde var olan problemlere çözüm üretilmesi veya daha verimli çalışma şartlarının oluşturulabilmesi sağlanabilir. Yapılan faaliyetlerin, kurum içerisindeki faydalarının, ekip içerisinde paylaşılması ve ekip arkadaşlarına teşvik edici olması amacıyla tek bir kaynaktan takip edilebilmektedir.

- Cihaz Kalibrasyon Modülü


Kalibrasyon takibi modülü; Kalibrasyon takibi gerektiren işletmelerde tüm ölçüm aletlerinin detaylı takip edildiği ve periyodik kalibrasyon takiplerinin yapıldığı modüldür.

- Müşteri Şikayetleri Yönetimi


Müşteri Şikayetleri Formları Listesinin Konu ve birimlere göre analizi yapılarak, işletme probleme yönelik problemleri daha etkin bir şekilde çözümlenmesi hedeflenmektir.

- Tedarikçi Değerlendirme Modülü


Tedarikçi Değerlendirme Modülü ile stok/hizmet/tedarikçi bazlı soru ve puan listeleri oluşturularak ilgili tedarikçilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. İstenilen raporlarla tedarikçilerin performans gelişmeleri izlenebilecektir.

- Kalite Maliyetleri Modülü


İşletmede mevcut, kalite modülleri ile entegre çalışabilen bu modül belirlenen kalite hizmetleri kalemlerinden kalite maliyetlerini, istendiği zaman detaylı olarak raporlanabilmektedir. Ayrıca DÖF kayıtlarında ve Denetlemelerde yer alan maliyetleri raporlayabilmektedir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..

Haberdar Et

Yenilikleri, Kampanyaları İlk Siz Duyun...